The Team

The project has been commissioned by Donegal County Council’s Regeneration & Development Team to provide an evidenced based framework that will set out the future regeneration aspirations and priorities for An Clochán Liath (Dungloe) town centre. GM Design Associates are an Architectural, Landscape and Planning practice who bring 30+ years of experience in the completion of regeneration studies and are assisting the Council with this project..

Is í Foireann Athnuachana agus Forbartha Chomhairle Contae Dhún na nGall a rinne an tionscadal seo a choimisiúnú d’fhonn creat fianaise-bhunaithe a sholáthar ina leagfar amach uaillmhianta athbheochana agus tosaíochtaí todhchaí do lár an Chlocháin Léith. Is cleachtas Ailtireachta, Tírdhreachaithe agus Pleanála iad GM Design Associates a bhfuil breis agus 30 bliain de thaithí acu ar chur i gcrích na staidéar athnuachana agus a bheas ag cuidiú leis an Chomhairle leis an tionscadal seo

Key members of the Lead consultants team.

Jonny Stewart

.

Chartered Town & County Planner / Urban Designer with GM Design

Kieran Burns

.

Chartered Town & County Planner with GM Design.

Leanne Mills

.

Chartered Architect with GM Design.

Mark Smyth

.

Chartered Town & County Planner with GM Desig