Consultation

Hey Kids!

We would like your help in making An Clochán Liath (Dungloe) an even better place to live and play.  Have a look at the following picture, help us by downloading, printing it out and filling it in. 

Firstly, let us know 3 things you like about your town 

Next, let us know 3 (or more) great and fun things you would like your town to have and go ahead and draw these on the picture.

Finally Get your parents to take a photograph of it and send it back to us at futuredungloe@g-m-design.co.uk.

Your ideas could be for a new play park, a nice path beside the river. activities on the river. a big new shop. or even something a bit more wacky! Get your friends and family to help with your great ideas. Thank you for your help in making your town a great place to live and good luck with your ideas.

We will be offering a prize of a 25 euro gift token for a town centre shop for the most creative and fun ideas

The page is best printed at A3 size.

Haigh a Pháistí!

Ba mhaith linn cuidiú uaibhse le go dtig linn áit chónaithe agus súgartha níos fearr a dhéanamh de Lár an Chlocháin Léith. Amharc ar an phictiúr seo. Thig libh cuidiú linn tríd an phictiúr a íoslódáil, é a phriontáil agus é a chomhlánú. Ar dtús, abair linn 3 rud a thaitníonn leat fá dtaobh den bhaile. Ansin, abair linn 3 rud eile (nó níos mó) a bheadh iontach nó spraíúil agus ar mhaith leat iad a bheith againn sa bhaile. Tarraing isteach ar an phictiúr iad. Faoi dheireadh Iarr ar do thuismitheoirí grianghraf a thógáil den phictiúr agus é a chur ar ais chugainn ag futuredungloe@g-m-design.co.uk.

Seans go mbeadh smaointe agat faoi pháirc shúgartha úr, cosán deas taobh leis an abhainn, gníomhaíochtaí ar an abhainn, siopa mór úrnua, nó go fiú rud éigin rud beag níos craiceáilte! Iarr ar chairde agus ar do theaghlach cuidiú leat leis na smaointe iontacha s’agat. Go raibh maith agat as bheith ag cuidiú linn áit chónaithe iontach a dhéanamh den bhaile s’agat agus ádh mór ort leis na smaointe s’agat.

Beidh duais againn de dhearbhán 25 euro ar féidir é a chaitheamh i siopa i lár an bhaile faoi choinne na smaointe is cruthaithí agus is spraíúla. Is fearr an leathanach a phriontáil ar pháipéar A3

Share this page